Accidents

Imprimeix

GENERALI Tàrrega, Agència d'Assegurances Daniel Capdevila gaudeix d'una gran experiència en la gestió de pòlisses d'accidents que li permet oferir, a tot tipus d'empreses, una solució adaptada a les seves necessitats, derivin o no de la instrumentació de compromisos per pensions El volum de Primes emeses en productes col·lectius d'accidents va arribar en l'any 2009 els 38,63 milions d'euros, que representa el 4,10% del conjunt del Sector Assegurador.