Automòbils

Imprimeix

Automòbils empresa

GENERALI Tàrrega, Agència d'Assegurances Daniel Capdevila disposa de productes dissenyats especialment per a donar cobertura a flotes de vehicles tant per a Empreses amb únic Prenedor com per a col·lectius amb característiques comunes que permetin establir condicions unificades i especials per la seva condició.

Es consideren flotes aquells col·lectius tancats de vehicles en els quals hi ha més de 20 unitats homogènies o volum de Primes superior o igual a 18.000 , i amb un mateix prenedor.

A més també es poden contractar aquells col·lectius oberts o de lliure adhesió (p ex. associacions, centrals de compra) en els quals hi ha una pluralitat, podran ser considerats com a flota si s'estudien pel ram d'Actuacions Empreses i podran tenir unes condicions especials diferents a les condicions standard de les pòlisses individuals

En totes les Flotes es mantindran criteris de contractació en funció de la tipologia dels vehicles ( que podrà ser de Primera, Segona o Tercera Categoria) i de les cobertures que se sol·licitin.