Multirisc

Imprimeix

multirisc

Les assegurances multirisc de Generali Tàrrega, tenen l'avantatge de cobrir una gran varietat de riscos en una única pòlissa:

Danys materials deguts a incendi, explosió, fenòmens meteorològics, escapaments d'aigua, vandalisme, robatori, etc?

Trencament de vidres.

Avaria de maquinària i d'equips electrònics.

Perjudicis econòmics per la interrupció de l'activitat causada per tals danys.

Responsabilitat Civil.