Embarcació

Imprimeix

embarcacio

Navegui tranquil per on desitgi amb la flexibilitat que li ofereix la estructura multirisc de Generali Nàutic, amb cobertures davant la pèrdua total, averies particulars, robatori, accidents i responssabilitat civil, inclosa l'assistència en viatge i defensa jurídica.